Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Az intézmény feladata, hogy partnerközpontú szemlélettel magas színvonalú pedagógiai szolgáltatást nyújtson a református nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak, a tanulóknak és szülőknek egyaránt.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2007-ben kezdte meg a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás országos szervezését.

A felállított intézmény kialakítása során az érintett egyházkerületi területek lefedése volt a cél, melynek fejlesztése jelenleg is folyik. Az intézmény a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény nevet viseli, melynek egységei: iskola, óvoda, pedagógiai szakszolgálat és az utazó gyógypedagógiai hálózat.

Az intézmény a szakminisztériummal kötött köznevelési megállapodás felhatalmazásával végzi tevékenységét. Jelenleg 143 fő alkalmazotti létszámmal biztosítja a szolgáltatások országos teljesülését. A kiskunhalasi székhely intézmény mellett jelenleg Budapesten, Halásztelken és Debrecenben működtetjük tagintézményeinket, ahonnan a feladatok kiszervezése történik.

Fontos célja a gyermekek, diákok pedagógiai célú megsegítése, a családok támogatása a keresztyén szellemiség tükrében. Pedagógiai szakszolgálatunk kiemelt feladatának tartja a református nevelési-oktatási intézményekbe (óvodákba, iskolákba, középiskolákba) járó gyermekek, tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, tehetségének kibontakoztatását.