Mire jó a nevelési tanácsadó?

A nevelési tanácsadás feladata segíteni a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását. De mi is pontosan a nevelési tanácsadás? Mit csinál egy nevelési tanácsadó? Kinek ad tanácsot? Radványi Csabát, a Református EGYMI munkatársát kérdeztük.

A nevelési tanácsadó a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosíthat, szűréseket végez a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése érdekében. Pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását. Pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végez, terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára. A gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika során értékeli, pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

Mióta végzik azt a munkát a Református EGYMI keretein belül. Hány munkatárssal dolgoznak?

A Református EGYMI kezdetben Református Pedagógiai Szakszolgálat néven 2000 óta folytatja segítő tevékenységét. Jelenleg intézményünk országos hálózatában közel 100 szakember vesz részt - egyéb szakmai tevékenysége mellett - a nevelési tanácsadás feladatellátásában.

Hogyan működnek együtt az iskolákkal? Miért fontos az iskolai jelenlétük?

Intézményünk köznevelési megállapodás alapján látja el a református nevelési-oktatási intézmények gyermekeit, tanulóit. Az együttműködésünket szoros kapcsolattartás jellemzi. Hiszünk abban, hogy hatékony és időben történő felismerés és segítségnyújtás csak az óvodába, iskolába kihelyezett szakemberi gárdával lehetséges. Ezáltal a segítő szakember részévé válhat a nevelési-oktatási intézmények mindennapi életének, rendszeresen találkozhat a szülőkkel, pedagógusokkal, és így nem, mint kívülálló, hanem mint a református köznevelési rendszer szerves része valósíthatja meg segítő tevékenységét.

Mely dolgokban kellene még fejlődni, és ezt hogyan segíti a pályázat?

A pályázatban egyik célkitűzése a gyermekek állapotának felmérését szolgáló szűrő eljárások kidolgozása: 5-6 éves kor, iskolás kor, ill. a BTM-ellátáshoz kapcsolódó utazó fejlesztő eszközrendszer kidolgozása.