Mérföldkő a református köznevelésben

November 27-én került sor a TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 azonosítószámú pályázat keretei között megvalósult rendezvénysorozat záró alkalmára Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Dísztermében. A konferencia résztvevői közösen áttekinthették az elért célokat és a megvalósult eredményeket.

A zárórendezvényt Gér András, zsinati tanácsos nyitotta meg rövid áhítatával, melyben Pál apostol Timóteushoz írott 2. levele alapján hangsúlyozta a közösség és az egyén együttes fontosságát.  „Ma egy olyan alkalomhoz értünk, mely a közös munkánk során mérföldkő, de semmiképpen sem utunk vége”- foglalta össze a tanácsos a rendezvény körüli gondolatait.

A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatására nyert összegből megvalósult programok és eredmények lefektették a megújuló tehetséggondozás és köznevelés alapjait. Ebben kiemelkedő szerepe volt az egyházkerületek képviselőinek: Tombor Lászlónak, Illés Dánielnek, Veress Bertalannak, Papp Kornélnak és Ábrám Tibornak. Az elmúlt hónapok során a Református Pedagógiai Intézet és a Református EGYMI fejlesztése sikeresen végbement, elkészült az országos tehetségfejlesztő stratégia, és létrejött a vezetői és pedagógiai információs rendszer.

Biztos háttér

A T-Systems csapatának munkájának köszönhetően elkészülhetett egy olyan, bővíthető informatikai rendszer, mely felhasználóbarát módon segíti a pedagógusok, fenntartók és az egyház minden fokozatos szervezeti szintjének munkáját a jövőben. A rendezvény keretében a Magyar Telekom Csoport tagjának képviselői bemutatták az általuk kialakított új rendszer alapjait.

A rendszer két komponensből áll, egyik része a törzsadatok karbantartására, a másik pedig az adatok feldolgozására és strukturált tárolására szolgál. Erre a vázra épül fel a projekt öt modulja: Az anyagi erőforrások (Ráday Pál), a humán erőforrások (Lorántffy Zsuzsanna), az infrastrukturális erőforrások (Török Bálint), a hit és erkölcstan (Méliusz Juhász Péter), és a tudásmegosztás (Apáczai Csere János) modul. Az informatikai rendszer többszintű jogosultsággal és központi felületekkel támogatja a felhasználókat, hogy minél eredményesebben vehessenek részt a programban.

A keretezés folyamata

„Ez a pályázat nem néhány rendezvényről és nem pár hétre szól, ez egy mérföldkő” – kezdte beszámolóját Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója, majd tájékoztatta a hallgatóságot az elért eredményekről. Az RPI megújult honlappal és különböző segédanyagokkal igyekezett megfelelő hátteret biztosítani a programban résztvevők számára. Emellett több szakmai napot és hetet szerveztek, melyek egyre népszerűbbek a pedagógusok körében. Az ezekre épülő igényfelmérések pedig újabb és újabb feladatok elé állítják az Intézetet – dolgozói őszinte örömére, mert így valósulhatnak meg a program céljai a gyakorlatban.

Bori Judit, a Református EGYMI megbízott intézményvezetője beszámolt a projekten belül létrejött rendezvényeikről és képzéseikről. Előadásában kiemelte a Református EGYMI együttnevelési, drámapedagógiai és különleges bánásmódot igénylő gyermekek tanítására irányuló akkreditált képzéseit, illetve sikeres eszközbeszerzési programját. Az elmúlt hónapok során eredményesen szervezték meg a pszichológusok szakmai egyeztető fórumát, egy korai segítségnyújtással kapcsolatos konferenciát és a speciális nevelési igényű gyermekek diákkonferenciáját, melyek új célokat is mutattak az Intézmény számára.

Horgos Vilmos, országos tehetségkoordinátor, egy épülő házhoz hasonlította az elmúlt időszakot, utalva arra, hogy a mögöttünk álló hónapok a tehetséggondozás rendszerének megalapozásáról szóltak. Kiemelte, hogy az eredmények talán még nem látványosak, de egyre közelebb viszik a programot a célhoz, majd hozzátette: „Legfontosabb feladatunk, hogy a létrejött keretet megtöltsük tartalommal.”

Útközben

Ábrám Tibor főgondnok, a projekt szakmai vezetője, az eredmények összefoglalásáról szóló előadásában elmondta, hogy a programban résztvevők legfőbb célja olyan intézményrendszerként működni a jövőben, mely nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében is megállja a helyét. Ebben a folyamatban fontos, hogy a református intézmények megőrizzék sokszínűségüket és a folyamatokat felerősítve tanuljanak egymástól, melynek első lépése volt, hogy a Magyarországi Református Egyház nem szegmentáltan, hanem egységesen pályázott a támogatásra. „Fogadjuk a pályázati tevékenységet bizalommal, nyitottsággal és őszinte, testvéri kritikával”- kérte a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka.

Ez pályázat a belső építkezésre szolgált, folyamatai mind szakértők bevonásával zajlottak, valódi csapatmunkaként. A projekt céljainak elérése érdekében, az elmúlt hat és fél hónap alatt, 109 szerződést kötöttek, három közbeszerzési eljárás zajlott le, mindezek eredményeképpen pedig 305 feladat ellátási helyhez és a 106 fenntartóhoz juthattak el a szakmai célkitűzések. „Amit el tudtunk végezni egyénileg és közösen, azért egyedül Istené legyen a dicsőség”- zárta a szakmai vezető a köznevelési projekt zárórendezvényét.

A Magyarországi Református Egyház az Új Széchenyi Terv keretében több mint 545 millió forintot költött oktatási rendszerének fejlesztésére. A TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 azonosítószámú pályázat megvalósítását száz százalékban az Európai Szociális Alap és a magyar állam közösen finanszírozta, a projekt 2015. december 31-én zárult.