Egyre több a gyógytestnevelést igénylő gyerek

A közoktatásban résztvevő gyermekeknek több mint 17%-a szorul gyógytestnevelés ellátásra, további 17%-uk pedig könnyített testnevelésre. Ez a szám nagyon magas, így egyértelmű, hogy ez a terület kiemelt figyelmet érdemel.  A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004) elnevezésű projekt egyik célja a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek – ezen belül például a gyógytestnevelés – fejlesztése, kapacitásainak erősítése. Prehoffer Andrea gyógytestnevelővel, a Református EGYMI munkatársával beszélgettünk.

A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos, illetve a szakorvos gyógytestnevelésre utal. Célja a testi és a lelki egészség megőrzése, az egészségügyi elváltozások korrigálása, a deformitások prevenciója, a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kialakítása, a mozgásműveltség fejlesztése.

Hogyan kerülnek a látókörükbe a gyógytestnevelést igénylő gyerekek?

A gyermekek az iskolaorvosi hálózaton keresztül kerülnek a szakemberekhez. A szakorvosi leletek, vagy az iskolaorvosi szűrése alapján, az iskolaorvos utalja a tanulót gyógytestnevelés órára. Eldönti, hogy egyéni, kis vagy nagy csoportos foglalkozáson vegyen részt a tanuló és abban is dönt, hogy hány órán vegyen részt hetente. Ez alapján alakítja ki a gyógytestnevelő a csoportokat. Tanév elején szeptember első két hetében történik a beiratkozás a meglévő lista alapján a gyógytestnevelőnél. A célcsoportba azon gyerekek tartoznak, akik egészségi állapotuk miatt nem (II.b kategória) vagy korlátozásokkal (II.a kategória) vehetnek részt az iskolai testnevelési órán; továbbá azok a tanulók, akiket feltételezhetően egészségromlás veszélyeztet akkor, ha nem vesznek részt speciálisan irányított gyógytestnevelési foglalkozásokon az óvodai vagy iskolai testnevelés óra mellett (II.a kategória). Azok a gyermekek is ide tartoznak, akik egészségi állapotuk miatt ideiglenesen felmentettek, de a gyógytestnevelés órán való részvételük nem kontraindikált. A besorolás értelmében a gyermek hetente, az iskolaorvos döntése szerinti óraszámban vesz részt a foglalkozásokon. Ahol megoldható, ott gyógytestnevelés órákból egy alkalmat úszásra kell fordítani.

Hány gyermeket érint ez a fajta foglalkozás?

A közoktatásban résztvevő gyermekeknek körülbelül a 17%-a szorul gyógytestnevelés ellátásra, további 17%-uk könnyített testnevelésre. Ez a szám igen magas. A nagyobb településeken ez a szakszolgálati terület könnyebben elérhető a rászoruló számára, de a kis települések ellátása nem megoldott. Minden területen beszélhetünk szakember hiányról.

Mióta végzik ezt a munkát a Református EGYMI keretein belül. Hány munkatárssal dolgoznak?

A Református EGYMI keretein belül 2014 januárja ót történik a gyógytestnevelés szakterület ellátása. Folyamatosan az igényekhez igazodva bővülő létszámmal jelenleg 13 főállású és 3 óraadó kollégával látjuk el a tevékenységet.  Összesen 1590 gyermeket látunk el.

Szerzett vagy veleszületett rendellenességekkel találkoznak leginkább?

A kórképekben veleszületett és szerzett elváltozások egyaránt vannak, de legtöbbször a szerzett rendellenességgel kerülnek gyógytestnevelés foglalkozásra a gyermekek. Gyakran találkozunk mozgásszervi-tartási rendellenességekkel és deformitásokkal, belgyógyászati elváltozásokkal, kardiológiai rendellenességekkel, neurológiai elváltozásokkal és zavarokkal, de szemészeti elváltozások rehabilitációjával és prevenciójával is foglalkozunk.

Szakemberként hogyan látja? Valóban több gyermeknek van szüksége gyógytestnevelésre az egyre terjedő mozgásszegény életmód miatt?

A gyógytestnevelésre besorolt gyermekek száma sajnos évről évre növekszik. Ez nem csak a mozgásszegény életmódnak köszönhető, hanem a nem megfelelő táplálkozásnak, az egészségtelen élelmiszerek egyre nagyobb mennyiségben történő fogyasztásának is.

Hogyan, milyen keretek között, milyen módszerekkel dolgoznak?

A gyógytestnevelés foglalkozások, általában a délutáni órákban, ideális esetben a testnevelés órákkal párhuzamosan az intézményben kerülnek megszervezésre. A délutáni foglalkozások sok esetben az ellátott intézmény tornatermében kapnak helyet, de előfordul, hogy a szakszolgálat telephelyén történik az ellátás. A gyógytestnevelés szakmódszertana a testnevelés és a sporttudományok szakmódszertanának alapjaira épülő, annak orvosi diagnózisokhoz igazított speciális adaptációja. A gyógytestnevelés feladatának és céljának megfelelően a gyógytestnevelés módszertana általános pedagógia- és oktatáselméletet illetve testnevelés-elméleti, testnevelési és sportoktatási szakmódszertani területeket tartalmaz.

A pályázatban egyik célkitűzése a gyógytestnevelés országos hálózatának humánerőforrás-fejlesztése, a tevékenység szakmai protokolljának kidolgozása. Mit jelent ez pontosan?

A pályázat, a szakterület protokolljának kidolgozásával olyan eljárásrendet és folyamatszabályozókat alakított ki, melyek a gyógytestnevelés ellátásának paraméterit és folyamatát pontosan meghatározza, így megteremtve annak a lehetőségét, hogy országos szinten egységes szemlélettel tevékenykedjenek a Református EGYMI gyógytestnevelői. A gyógytestnevelés protokollja szabályozza az ellátás folyamatát (sorrendiség, kompetenciák), a pedagógiai folyamatokat (óraszámok, tanulói teljesítményértékelések), óvoda- és iskola-egészségügyi, valamint szakorvosi szűrő- és kontrollvizsgálatokat, a külső és belső kapcsolatrendszert, a dokumentációt, a pedagógusok kötelező előírt végzettségeit, szakmai kompetenciáit. A humán erőforrás fejlesztés, a protokollal szabályozott létszám elérésében és a megfelelő végzettségek elérésében valósul meg.

Mit tart a pályázat legnagyobb hasznának?

A Református EGYMI egy országos intézmény, melynek elvárható magas színvonalú munkáját jelentősen elősegítette, hogy a különböző területek tevékenységét egységes a jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelő protokoll irányítja. Ez a segítség mind a tagintézményeknek, mind a gyógytestnevelőknek, mind az ellátott intézményeknek, mind pedig az ellátott gyermekeknek fontos.