Református szakszolgálati pedagógusok találkozója

Szeptember 28-án "A pszichológus helye és szerepe a pedagógiai szakszolgálatban" címmel tartottak szakmai fórumot a miskolci Tiszáninenni Református Egyházkerület Székházában. 

Az ezredforduló utáni első évtizedben egymástól függetlenül, egyszerre több református pedagógus is a rászorulók segítésének keretein kezdett gondolkodni az országban. A 2000-ben indult, Maruzsenszky Ernesztina által vezetett gyógypedagógiai intézmény hálózattá kezdett növekedni az ország középső harmadában, a tiszáninnenen pedig családsegítésen, reformátussegítő szakember-almanachon gondolkodtunk. 2012-re más-más méretekben, de ugyanazon elgondolás, hit, meggyőződés és szellemiség mentén kezdett el működni egy-egy ugyanolyan funkciójú intézmény. 2015-re a két álom összeért, és a TIREK Pedagógiai Szakszolgálat országos hálózat részeként, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tiszáninneni Tagintézméneként működhet tovább.

2015. szeptember 28.-án a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Feladatainak Ellátása – TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 számú pályázat keretein belül A pszichológus helye és szerepe a pedagógiai szakszolgálatban címmel szervezett szakmai fórumon az intézmény munkatársai tanácskoztak a miskolci Püspöki Székházban. Az alkalmon a szakmai teamek, a korai fejlesztés, a fejlesztő iskola, óvoda, az iskola- óvodapszichológia, a logopédia, a nevelési tanácsadás, az SNI, utazó gyógypedagógiai ellátás, a szakértői bizottság és a tehetséggondozás területén dolgozó munkatársak tárták fel és keresték a pszichológusokkal való együttműködés nehézségeit és lehetőségeit az intézményhálózaton belül.

Pallagi Andrea, református lelkész és pedagógus a nyitó áhitaton kérte Isten áldását az EGYMI-ben dolgozók munkájára, életére: úgy tudjanak munkálkodni, szeretettel telve, ahogyan a rózsa illatozik, ahogyan a lámpa világít, úgy segítsenek tanítványaikon, hogy felismerjék, akarni kell mindehhez a maguk lelki egészségét.

Ábrám Tibor a pályázati projekt szakmai vezetőjeként, és mint a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke köszöntötte a fórumon résztvevőket. A szakszolgálati feladatellátás kapcsán közölt számadataiból kiderült, hogy a TIREK Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásában, a 15 szakmai munkatárs kezei alá a kerületben tizenegyezer diák tartozott, az országos lefedettséggel működő Református EGYMI 201 munkatársának feladata pedig, hogy akár a 65-70 ezer református fenntartású intézménybe járó, segítséget, szolgáltatást igénybe venni kívánó fiatal rendelkezésére álljon.

Bori Judit, az intézmény megbízott igazgatója az intézmény bemutatását követően elindította a szekcióüléseket, melyekről szakterületenként visszajelzésekre is volt lehetőség. A fórum zárásaként az EGYMI 156 főállású munkatársa - akik számára azért is volt kiemelkedően fontos a nap, mert először nyílhatott lehetőség arra, hogy a tagintézmények munkatársaiként egyszerre találkozzanak - közösen tett fogadalmat arról, hogy a református egyház kötelékében munkájával és életével Isten dicsőségét szolgálja.

Az alkalom után pedig lehetőség nyílt mindenki számára, hogy a miskolci tagintézmény Füzes utcai épületét meglátogassák, ahol a szakemberek hét, szakmai eszközökkel jól felszerelt fejlesztőhelyiségben végzik feladatukat a szakszolgálati feladatellátás minden területén.

A Tiszáninneni Tagintézményben a változások mentén a szakmai munka változatlanul folyik a köznevelési intézmények számra kínált, és már ismert csoportos szűrővizsgálatokkal, egyéni vizsgálatokkal, egyéni és csoportos fejlesztésekkel, tanácsadásokkal, tréningekkel, melyek a szakszolgálat intézményében és iskolákban, óvodákban is megvalósulnak. A szűrővizsgálati csomag kiegészült egy kilencedikesek számára készült szűrőprogrammal, melynek segítségével a középiskolába lépő korosztály egyre szélesebb spektrumban jelentkező tanulási problémáit igyekszünk feltárni, és szükség esetén további vizsgálatok nyomán diagnosztizálni, iskolai beválásukat fejlesztési javaslatokkal segíteni.

A szakszolgálatban dolgozó szakemberek kiemelt céljuknak tekintik az óvodások, az általános és középiskolák tanulóinak megszólítását, minél szélesebb körű elérését a számukra összeállított tréningekkel. Önismereti foglalkozást a serdülők részére ajánlják, hogy különféle módszerekkel segítsék alkalmazkodásukat. A Pályaválasztási tanácsadás segítséget tud nyújtani a résztvevőknek, hogy megismerve saját képességeiket, készségeiket, jellemvonásaikat, képet kapjanak a különböző foglalkozásokról, továbbtanulási lehetőségekről. Egy önismereti tükör segítségével megtudhatják, milyen pálya illik személyiségükhöz, milyen értékeket tartanak fontosnak a munka világában. A Tanulásmódszertan tréning során a tanulók elsajátíthatják a különböző tanulási módszereket, technikákat, megtanulhatják strukturálni a tananyagot, beosztani az idejüket, képet kapnak saját tanulási stílusukról, tippeket kapnak az egyes tantárgyakra vonatkozóan, valamint megismerhetik a hatékony tanuláshoz szükséges külső és belső környezeti feltételeket. A Játssz velem! tehetségfejlesztést elősegítő foglalkozás a nevelési oktatási folyamatot egy színesebb, játékosabb keretbe helyezi, és alkalmat teremt a tehetségígéretek azonosítására.
A szakszolgálattal kapcsolatban állók a megszokott színvonallal és az eddiginél is több papírral és adminisztrációs feladattal találkozhatnak a jövőben.


Kovács Ágnes
Tagintézményvezető
Református EGYMI Tiszáninneni Tagintézmény
Forrás: tirek.hu