GYIK

Milyen pályázatról van szó pontosan?

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 keretében megvalósuló Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében jön létre, az egyházak köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP-3.1.17-15 ) pályázati kiíráson belül.

Milyen részekből áll a pályázat?

Pályázatunk négy fő pillérből áll. Az első kettő a hatékony és rugalmas erőforrás-gazdálkodást támogató, informatizálható folyamatok megszervezéséről, különös tekintettel az emberi erőforrásokra, a harmadik az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai szakszolgálati tevékenységek és szakmai szolgáltatások fejlesztéséről, kapacitásainak erősítéséről, az utolsó pedig a szakmai hálózatosodás erősítéséről a tehetségfejlesztés területén.

Mely intézmények érintettek a pályázatban?

Valamennyi, a Magyarországi Református Egyház köznevelési rendszerébe tartozó intézmény. Ezek száma jelenleg 163.

Kiket érint a pályázat?

Pályázatunk komplexitását az is mutatja, hogy milyen nagy az érintettek köre: református közoktatásban érintett gyerekek, tanulók és fiatalok, oktató és nevelő szakemberek, tanulókat nevelő családtagok, civil segítők, mentorok, református közoktatással foglalkozó szervezetek, intézmények, közösségek. 

Hol fog mindez megvalósulni?

A projekt a Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatellátási helyein, az ország egész területén valósul meg. Ilyen feladat ellátási helyből 305 van 163 intézmény keretei között. 

Fenntarthatóak lesznek az elért eredmények?

Igen. Maga a pályázati nyertesség is öt éves fenntartási kötelezettséggel jár, de olyan rendszert fogunk kialakítani, mely működtetését a Magyarországi Református Egyház hosszú távon is biztosítani tudja.

Mekkora összegű a támogatás?

A pályázaton elnyert teljes összeg: 545 670 247 Ft. A projekt 100 százalékos támogatási intenzitású, amit azt jelenti, hogy a megvalósításhoz egyházunknak önerőt nem kell biztosítania.

Mettől - meddig tart a projekt?

A projekt megvalósításának kezdő napja 2015. május 11-e, a projekt befejezésének határideje pedig 2015. november 30-a.